Cách diễn đạt 'lật sang trang mới' trong tiếng Anh

Để nói về việc thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực, bạn có thể dùng cụm từ "turn over a new leaf". 

American English

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ sáu, 27/4/2018, 08:00 (GMT+7)