Cách đọc từ dài nhất trong tiếng Anh

Từ dài nhất trong tiếng Anh là "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis", chỉ một bệnh về phổi. 

Theo Pink Penguiny

Giáo dục Thứ sáu, 16/11/2018, 11:47 (GMT+7)