Cách dùng cụm động từ "fall for" để nói về tình yêu

Khi bị thu hút mạnh mẽ về mặt cảm xúc với ai đó, bạn có thể dùng cách diễn đạt "fall for someone". 

American English

Giáo dục Thứ ba, 24/4/2018, 06:00 (GMT+7)