Cách nói 'cố hết sức' trong tiếng Anh

Thay vì dùng cụm từ "try your best", bạn có thể cổ vũ người khác bằng cách nói "give it your best shot". 

American English

Giáo dục Thứ năm, 3/5/2018, 07:30 (GMT+7)