Cách nói hai tính cách nổi bật của phụ nữ trong tiếng Anh

Thanh lịch, chu đáo là tính cách nổi bật của phụ nữ Việt Nam. Bạn có biết cách phát âm những từ này?

Moon Nguyen

Giáo dục Thứ sáu, 20/10/2017, 10:44 (GMT+7)