Cách nói 'not my cup of tea' trong tiếng Anh

Khi được một người rủ tham gia hoạt động nào đó mà không thích, bạn có thể nói: "It's not my cup of tea". 

English Idioms TV

Giáo dục Thứ năm, 8/2/2018, 12:24 (GMT+7)