Cách phát âm 'nice to meet you'

Người bản xứ thường không đọc chậm từng từ trong câu chào "nice to meet you" mà nói liền nhau như một cụm từ. 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ tư, 10/10/2018, 15:04 (GMT+7)