Câu đố tìm mật khẩu khiến bạn điên đầu

Để giải được mật khẩu có năm chữ số, bạn phải rất tập trung khi kết nối các dữ kiện chồng chéo nhau. 

Thùy Linh - Riddle Channel

Giáo dục Thứ năm, 3/8/2017, 01:00 (GMT+7)