VnExpress
Background Video

Danh từ tiếng Anh chỉ người ngồi lỳ xem TV cả ngày

Để nói về một người lười biếng, chỉ ngồi trên ghế sofa xem TV, bạn có thể dùng từ "couch potato". 
Giáo dục  15:28 - 10/2

English Idioms TV

 
 
 Tags

tiếng Anh

từ tiếng Anh

học tiếng Anh

học từ vựng

giao tiếp tiếng Anh

couch potato

 
vnexpress