Danh từ tiếng Anh chỉ người ngồi lỳ xem TV cả ngày

Để nói về một người lười biếng, chỉ ngồi trên ghế sofa xem TV, bạn có thể dùng từ "couch potato". 

English Idioms TV

Giáo dục Thứ bảy, 10/2/2018, 15:28 (GMT+7)