Đuổi hình bắt chữ tên quốc gia bằng tiếng Anh

Từ những hình ảnh cho sẵn, bạn hãy vận dụng vốn từ vựng và khả năng tư duy để ghép chữ, tạo thành tên quốc gia trong tiếng Anh.

Phiêu Linh - Mind your Idiot

Giáo dục Chủ nhật, 23/7/2017, 12:47 (GMT+7)