Năm điều bạn có thể làm giúp con thích đọc sách

Đọc to sách cho con nghe, yêu cầu dự đoán tình tiết hay liên hệ câu chuyện với thực tế sẽ khiến trẻ hào hứng hơn. 

Thùy Linh - Hampton Primary School

Giáo dục Thứ bảy, 26/8/2017, 04:00 (GMT+7)