Năm thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh

"Let the cat out of the bag" có nghĩa làm lộ bí mật.

Theo Pink Penguiny

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ hai, 26/11/2018, 15:12 (GMT+7)