Năm thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh

"Let the cat out of the bag" có nghĩa làm lộ bí mật.

Theo Pink Penguiny

Giáo dục Thứ hai, 26/11/2018, 15:12 (GMT+7)