Những mẹo vặt khi chẳng may bạn quên đồ dùng học tập

Nếu không có dập ghim hay bảng, học sinh có thể tự tạo ra những thứ tương tự để sử dụng. 

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Chủ nhật, 21/10/2018, 08:50 (GMT+7)