Phát âm cụm 'Do you want to...' tự nhiên như người bản xứ

Với cấu trúc câu hỏi "Do you want to learn pronunciation?", bạn sẽ phát âm như thế nào?

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ hai, 29/10/2018, 10:19 (GMT+7)