Sáu thao tác nhanh giúp bạn làm chủ Microsoft Word

Để bôi đen một từ, bạn nhấn đúp chuột trái. Nếu nhấn thành ba lần, bạn sẽ chọn cả đoạn văn.  

f&D

Giáo dục Thứ ba, 27/2/2018, 16:47 (GMT+7)

Loading