Thành ngữ 'sôi máu' trong tiếng Anh

Khi rất tức giận vì chuyện gì đó, bạn có thể nói "My blood is boiling!". 

English Idioms TV

Giáo dục Thứ sáu, 26/1/2018, 18:40 (GMT+7)