Thí nghiệm làm tên lửa mini từ diêm và giấy bạc

Chỉ với một que diêm, hai mẩu giấy bạc và chiếc tăm tre dài, bạn sẽ tạo ra được một tên lửa mini có thể phóng cao và xa.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ năm, 15/3/2018, 06:00 (GMT+7)