VnExpress
Background Video

Thí nghiệm làm tên lửa mini từ diêm và giấy bạc

Chỉ với một que diêm, hai mẩu giấy bạc và chiếc tăm tre dài, bạn sẽ tạo ra được một tên lửa mini có thể phóng cao và xa.
Giáo dục  06:00 - 15/3

Theo 5-minute crafts

 
 
 Tags

thí nghiệm vui

tên lửa mini

diêm và giấy bạc

thí nghiệm khoa học

 
vnexpress