2020 của bạn như thế nào?

Năm 2020 đem đến những thay đổi chưa từng có. Du học sinh phải về nước, nhiều người bỗng dưng mất việc ... nhưng họ đã đối diện với thách thức và thích nghi.

Nhịp sống Thứ ba, 29/12/2020, 07:45 (GMT+7)