Giăng lưới bắt cá đêm ở vùng lũ Đồng Tháp Mười

Cuộc sống bên dòng Mekong
Long An4h sáng, anh Trần Kim Khôi chèo thuyền soi đèn đi giăng lưới cá nhưng mùa lũ năm nay, sản vật chỉ bằng 50% năm trước. 

Hoàng Nam - Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ ba, 8/10/2019, 02:00 (GMT+7)