Rác thải chất đống ở Chùa Hương

Đường dẫn lên chùa Thiên Trù chất đầy rác thải trước thời điểm khai hội chùa Hương. Tình trạng này chưa từng diễn ra trong các lần lễ hội trước đó.

BTV: Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ hai, 11/2/2019, 14:09 (GMT+7)