Vườn phật thủ mang lại hàng tỷ đồng cho nông dân Hà Nội

Vườn phật thủ 18.000 m2 của ông Nguyễn Đình Biên đang cho trái sum suê, nhiều cây cho hơn 100 quả, có quả bán tới 3 triệu đồng.

Trần Huấn

Nhịp sống Thứ tư, 9/1/2019, 00:00 (GMT+7)