Ba đạo chích Mỹ bò, lăn khi đột nhập nhà hàng

Nhóm trộm không đi mà nối nhau bò, lăn khi di chuyển trong nhà hàng, lục tìm tài sản song chỉ lấy được vài trăm USD.

Quốc Đạt

Pháp luật Thứ tư, 28/11/2018, 20:21 (GMT+7)