VnExpress
Background Video

Ngành công nghiệp thịt chó Hàn Quốc suy giảm

17.000 trại nuôi chó thịt tại Hàn Quốc không chỉ đang đối mặt với nhu cầu tiêu thụ suy giảm mà còn chịu áp lực đóng cửa trước các chiến dịch bảo vệ quyền lợi động vật quốc tế.
Kinh doanh  01:00 - 12/1
 
 
 Tags

thịt chó

cầy tơ

thịt chó Hàn Quốc

trại chó thịt

 
vnexpress