VnExpress
Background Video

Nghề cưỡi ngựa bắt tôm 700 năm tuổi ở Bỉ

Có từ thế kỷ 13, 14, nghề cưỡi ngựa bắt tôm ở Oostduinkerke, Bỉ đã trở thành truyền thống văn hóa nhưng chỉ còn chưa tới 20 người theo nghề.
Du lịch  20:03 - 7/8
 
 
 Tags

cưỡi ngựa bắt tôm

Bỉ

di sản văn hóa

UNESCO

truyền thống

văn hóa

 
vnexpress