VnExpress
Background Video

Những dấu hiệu chứng tỏ Bitcoin là bong bóng

Theo CNBC, Bitcoin có đầy đủ những dấu hiệu lớn của bong bóng và diễn biến giá của nó có thể dẫn đến kết thúc không mấy tốt đẹp.
Kinh doanh  04:00 - 15/12/2017
 
 
 Tags

Bitcoin

bong bóng Bitcoin

đầu tư Bitcoin

giá Bitcoin

đào Bitcoin

 
vnexpress