VnExpress
Background Video

'Vành đai, con đường' - tham vọng lớn của Trung Quốc

Mục đích chính của Trung Quốc khi đổ hàng trăm tỷ USD cho các nước là duy trì tăng trưởng qua thương mại và gia tăng ảnh hưởng.
Kinh doanh  11:30 - 13/5/2017
 
 
 Tags

Trung Quốc

một vành đai

một con đường

thương mại

 
vnexpress