VnExpress
Background Video

Obama liệt kê các thành tựu trong 8 năm làm tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc lại các di sản nổi bật như tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden và bình thường hóa quan hệ với Cuba.
Video  07:41 - 11/1
 
 
 Tags

Mỹ

Tổng thống

Tổng thống Barack Obama

Nhà Trắng

 
vnexpress