Bệnh nhân vừa mổ não vừa hát ở Việt Nam

Nam bệnh nhân (36 tuổi) là người đầu tiên được mổ thức tỉnh tại Việt Nam.

Thế Quỳnh

Thời sự Thứ ba, 29/1/2019, 14:00 (GMT+7)