Hàng nghìn người được cấp thẻ miễn phí xe buýt

Hà Nội - Người trên 60 tuổi, người trong diện ưu tiên được cấp thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải công cộng từ ngày 1/9.

Trần Quang

Thời sự Thứ hai, 26/8/2019, 18:30 (GMT+7)