Mặt đường thành sân phơi thóc ở Hà Nội

Hết đất làm sân phơi, nhiều ngày nay, người dân ở huyện Đông Anh chiếm dụng lòng đường để phơi nông sản dù biết nguy hiểm.

Thế Quỳnh

Thời sự Thứ tư, 13/6/2018, 07:35 (GMT+7)