Mùa thu hoạch quả cọ ở Hà Tĩnh

Tháng 11 âm lịch hàng năm, người dân Hà Tĩnh hái quả cọ đem chế biến món ăn.

Đức Hùng

Thời sự Thứ ba, 19/12/2017, 11:04 (GMT+7)