Người dân phá rào, tranh lộc trong lễ hội ở miền Tây

Khuya 16 tháng Giêng, lễ hội Làm Chay (Châu Thành, Long An) "vỡ trận" khi hàng nghìn người phá rào, ùa vào sân lễ tranh lộc cầu may.

Hoàng Nam

Thời sự Chủ nhật, 4/3/2018, 07:22 (GMT+7)