Thủy điện Hòa Bình đặc biệt như thế nào?

Đóng góp 1/3 sản lượng điện cho cả nước, hồ Hòa Bình những ngày này đang chịu áp lực nước chứa đã gần đạt đỉnh.

Khánh Hoàng

Thời sự Chủ nhật, 15/10/2017, 12:33 (GMT+7)