Trực tiếp phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2018

Chiều nay 2/6 Bộ trưởng Chủ chiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng chủ trì phiên họp báo thường kỳ tháng 5/2018.

VGP

Thời sự Thứ bảy, 2/6/2018, 17:38 (GMT+7)