Trưng bày tài liệu quý về những công trình Pháp ở Hà Nội

Bản vẽ kỹ thuật, tập điều kiện thầu của Nhà hát Lớn hay cầu Long Biên được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giới thiệu sáng 9/10.

Dương Tâm

Thời sự Thứ hai, 9/10/2017, 14:30 (GMT+7)