Tổng thống Trump rời Việt Nam sớm hơn dự kiến

Sau cuộc họp không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Mỹ rời Việt Nam lúc 15h45 trong khi dự kiến lúc đầu là 18h.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ năm, 28/2/2019, 15:00 (GMT+7)