VnExpress
Background Video

Đường đạp xe chạy thẳng xuống vực ở Pháp

Sau khi chạy đoạn dốc khoảng 40 m, xe đạp và người cùng lao xuống vực sâu phía trước nhưng có dây kéo an toàn để treo giúp cả hai không bị rơi.
Du lịch  07:37 - 18/3/2017

Insider

 
 
 Tags

bun j ride

xe đạp

mạo hiểm

apls

pháp

 
vnexpress