VnExpress
Background Video

Hà Nội và TP HCM xây dựng khu hành chính mới

Cả Hà Nội và TP HCM đều xây mới và cải tạo khu liên cơ quan để tập trung các sở ngành về một địa điểm.
Thời sự  13:52 - 13/9/2017

Khánh Hoàng

 
 
 Tags

trung tâm hành chính

TP HCM

UBND TP HCM

Hà Nội

hành chính

di dời

 
vnexpress