Metro Nhổn - Ga Hà Nội

Xem xét trách nhiệm gây đội vốn, chậm tiến độ của dự án Nhổn - ga Hà Nội

Thanh tra TP Hà Nội đề nghị xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khiến dự án Nhổn - ga Hà Nội nhiều lần lùi tiến độ, đội vốn từ 783 lên 1.378 triệu euro.

Thời sự Thứ tư, 3/1/2024, 15:12 (GMT+7)