VnExpress
Background Video

'Doanh nghiệp phá sản ít ảnh hưởng đến thất nghiệp'

Với lý do phần lớn doanh nghiệp giải thể có quy mô nhỏ, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng việc các cơ sở này đóng cửa ít ảnh hưởng tới thất nghiệp chung, khi các dự án mới đều thu hút một lượng lớn lao động.
Kinh doanh  18:08 - 30/5/2013
 
 
 Tags

Số liệu tạo việc làm mới

Tỷ lệ thất nghiệp

Phạm Thị Hải Chuyền

 
vnexpress