VnExpress
Background Video

Quảng cáo 'khó cưỡng' với Kim Kardashian của Skechers

Đoạn quảng cáo được coi là "thổi phồng sự thật" đã Skechers phải chịu bồi thường hơn 40 triệu USD.
Kinh doanh  05:03 - 16/5/2013
 
 
 Tags

quảng cáo

phạt tiền

Kim Kardashian

giầy

 
vnexpress