Bài nhảy 'My life' - Phạm Lịch, Tấn Huy

Á quân "Thử thách cùng bước nhảy" mùa ba lên ý tưởng, biên đạo cho bài múa về sự giằng xé của một cô gái trong tình yêu.

Giải trí Thứ ba, 2/6/2015, 15:00 (GMT+7)