Hoàng Tôn hát "Trái tim không ngủ yên"

Hoàng Tôn hát "Trái tim không ngủ yên" trong tập 2 "Những bài hát còn xanh".

Giải trí Thứ tư, 25/6/2014, 09:13 (GMT+7)