Nhóm HBO sôi động trong điệu nhảy

Nhóm nhảy nam đeo nơ bướm trên đầu hoàn thành tốt tiết mục nhảy sôi động.

Giải trí Thứ hai, 14/1/2013, 10:09 (GMT+7)