Tiết mục xiếc múa dây trên không của Phạm Lịch

Nữ vũ công giành giải nhất "Thử thách người nổi tiếng" với tiết mục có độ nguy hiểm cao.

Giải trí Thứ tư, 20/1/2016, 13:40 (GMT+7)