VnExpress
Background Video

Tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công bằng vòi rồng vào tàu Việt Nam

Ngày 12/5, các tàu hải cảnh, hải giám, tàu quân sự, máy bay bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 tiếp tục triển khai ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan.
Thời sự  22:22 - 12/5/2014
 
 
 Tags

Tàu Trung Quốc

giàn khoan HD-981

Việt Nam

 
vnexpress