Trộm mặc áo mưa để che khi móc giỏ xách trong cốp xe

Trời không mưa nhưng tên trộm vẫn mặc áo mưa để che tay khi mở cốp xe lấy giỏ xách. Hành động của tên trộm diễn ra nhanh như chớp. Nguồn: Facebook Nguyen Anh Vu.

Camera bạn đọc Thứ sáu, 17/3/2017, 06:10 (GMT+7)