VnExpress
Background Video

Nông dân Hà Nội chế nhà nổi nuôi vịt

Nông dân ở Chương Mỹ bỏ trăm triệu chế nhà nổi hàn từ sắt ống, bên dưới gắn thùng nhựa bịt kín, quây lưới có mái che để nuôi vịt.
Thời sự  12:00 - 22/10/2017

Trần Quang

 
 
 Tags

Làm nhà cho vịt

lũ lụt

Chương Mỹ

nuôi vịt

làm nhà nổi

chế nhà nổi

nhà nổi tự chế.

 
vnexpress