VnExpress
Background Video

Thầy giáo khuyết tật viết chữ đẹp bằng miệng

Anh Phùng Văn Trường (Chương Mỹ, Hà Nội) không viết được bằng tay nhưng anh đã tập viết chữ đẹp bằng miệng và mở lớp dạy trẻ trong vùng.
Không bỏ cuộc  09:06 - 19/1

Trần Quang

 
 
 Tags

thầy giáo viết chữ bằng mồm

giáo viên

lớp học tình thương

Chương Mỹ

hà nội

thầy giáo khuyết tật

viết chữ đẹp bằng mồm

lớp học tình thương. lớp học viết chữ đẹp

viết chữ bằng mồm

khuyết tật

 
vnexpress