Vu Thích trong phim "Phong Thần"

"Phong Thần", phim về Đát Kỷ và Trụ Vương, ế khách khi mới ra mắt nhưng sau đó vươn lên dẫn đầu doanh thu.

Giải trí Thứ năm, 10/8/2023, 19:00 (GMT+7)