VnExpress
Background Video

Hà Nội vá đê vỡ ở Chương Mỹ

Đê Hữu Bùi bị vỡ khoảng 8 mét hiện đã được đóng cọc, đổ đá hộc chờ đến lúc nước rút sẽ vá lại.
Thời sự  00:00 - 21/10

Trần Quang

 
 
 Tags

đê vỡ theo kế hoạch

Đê Bùi

Chương Mỹ

Mỹ Đức

vỡ đê

 
vnexpress